top of page
Miljø og Bærekraft

Uvdal Booking - 
en bærekraftig bedrift


I Uvdal Booking har vi fokus på å drive miljøvennlig, etter bærekraftige prinsipper. Det gir seg blant annet utslag i at vi ikke produserer noe unødvendig på papir, (vi sender for eksempel kun ut fakturaer og kjørebeskrivelser elektonisk) vi benytter sparepærer med sensor på utelysene i våre leiligheter for å spare strøm og vi benytter så langt det er mulig lokal arbeidskraft.
I tillegg har våre renholdere i sin instruks at de skal skru ned varmen i alle våre enheter etter endt utleie, og vi annonserer  ikke i trykte medier - kun elektronisk og i radio. Vi jobber nå for å få godkjenning som Miljøfyrtårn.

For oss er det en selvfølge å bidra til en miljøvennlig profil og lokal verdiskapning. Vi følger UNWTOs prinsipper for et bærekraftig reiseliv så lant det er praktisk mulig. Innovasjon Norge og NHO Reisliv har "adoptert" denne tankegangen, og det pågår flere store nasjonale prosjekter basert på disse prinsippene. Her kan du lese om nasjonale bransjegrupper.

Vil du være med å bidra når du er gjest hos oss? Skru av alle lys om natten, ikke hold leilighet eller hytte unødvendig varm og gjør dine innkjøp av mat og annet du trenger lokalt i Uvdal! Når du skal reise kan sortert avfall leveres på motsatt side av P-plassen til alpinanlegget.

miljø og bærekraft.jpg
bottom of page